Handel zagraniczny i negocjacje

SKU: OL_34134 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 2 Miejsce szkolenia: Informacje:

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie 

Studia pozwolą słuchaczom na zrozumienie specyficznych uwarunkowań wpływających na kontakty z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, poznanie technik handlu zagranicznego, zdobycie umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych, wybór optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa sposobów rozliczeń z partnerami zagranicznymi, poznanie zasad i metod analizy rynków zagranicznych oraz doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów marketingu na rynkach zagranicznych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

przedstawiciele firm i organizacji planujących ekspansję na rynki zagraniczne bądź prowadzących wspólne działania biznesowe z zagranicznymi partnerami;

osoby pracujące w biurach handlu zagranicznego, działach eksportu, bankach lub prowadzące własną działalność gospodarczą;

osoby poszukujące zatrudnienia w tej dziedzinie.

Czego się nauczysz?

zdobędziesz wiedzę o rynkach międzynarodowych;

zapoznasz się z regulacjami w zakresie międzynarodowego obrotu handlowego, społeczną i kulturową charakterystyką
wybranych rynków ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich;

osiągniesz umiejętności negocjacyjno –  sprzedażowe  w międzykulturowym środowisku i umiejętności komunikacyjne potrzebne do odnoszenia sukcesów w firmach współpracujących z zagranicą.

Program studiów

 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 2. Budowa strategii eksportowej przedsiębiorstwa
 3. Marketing międzynarodowy
 4. Technika handlu zagranicznego
 5. Komunikacja międzykulturowa
 6. Sprzedaż i negocjacje
 7. Współpraca międzynarodowa z Krajami BRICS
 8. Praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki
 9. Praktyczna współpraca z rynkiem azjatyckim
 10. Obsługa finansowa handlu zagranicznego
 11. Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym
 12. Prawo w obrocie z zagranicą (zagadnienia celne)
 13. Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

Czas trwania

2 semestry, online

Termin rozpoczęcia

Październik 2022

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 3600 zł

Semestr 1800 zł

6 rat po 600 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) wpisowe  nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata wpisowa

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy

Rodo 

kserokopia dyplomu  ukończenia studiów wyższych 

2 zdjęcia (35 x 45 mm)

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

Wpłat należy dokonywać : BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin