Bezpieczeństwo i higiena pracy

2480 

SKU: OL_7335 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 2 Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą mogli być zatrudniani na stanowiskach: starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bhp.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową;

absolwenci szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czego się nauczysz?

zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp;

przygotujesz się do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy;

uzyskasz uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).

Program studiów

1. Prawo pracy
2. Przygotowanie pracowników do pracy
3. Psychologia i socjologia pracy
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
5. Analiza i ocena ryzyka zawodowego
6. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
7. Pomoc przedlekarska
8. Ochrona przeciwpożarowa
9. Ergonomia
10. Metodyka i dydaktyka prowadzenia szkoleń BHP
11. System zarządzania BHP
12. Organizacja i metodyka pracy służby BHP
13. Techniczne bezpieczeństwo pracy
14. Wymagania dot. budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy

Czas trwania

2 semestry, online 

Termin rozpoczęcia

Październik 2022