Integracja sensoryczna

3870 

SKU: OL_7211 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia hybrydowe lub online Ilość semestrów: 3 Miejsce szkolenia: ul. Krucza 4/3 | platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

  Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ze względu na rosnącą w lawinowym tempie liczbę osób z zaburzeniami integracji sensorycznej, coraz większą ilość opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze wskazaniami o potrzebie wspierania rozwoju specjalistycznymi zajęciami właśnie z zakresu integracji wychodzimy naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy i oferujemy Państwu studia podyplomowe, po których to absolwent będzie poszukiwany przez potencjalnego pracodawcę.

Studia na tym kierunku są szansą na uzyskanie niezwykle interesujących kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (40 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne4

Adresaci

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, wychowanie fizyczne, rehabilitacja  i fizjoterapia lub pokrewne) z przygotowaniem pedagogicznym, chcące poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej.

za osobę mającą przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej uważa się osobę, która:

a) ukończyła studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna lub:

b) ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego np. Surdologopedagogika, Logopedia, Terapia osób ze spektrum autyzmu, Terapia pedagogiczna itp.

Czego się nauczysz?

uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi.

będziesz potrafił dostosować program pracy z dzieckiem do postępów przez niego czynionych, a także dopasować terapię do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Program studiów

1. Anatomia i neurofizjologia rozwojowa – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.
2. Teoria Integracji Sensorycznej.
3. Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń IS
4. Specyfika terapii Integracji Sensorycznej w zespołach klinicznych
5. Sztuka terapii IS.
6. Zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); stymulacje taktylne
7. Kwestionariusz sensoryczno – motoryczny 
8. Rola rodziców i rodziny w terapii dziecka
9. Sensozabawy – zabawy rozwijające zmysły
10. Budowa i fizjologia systemu słuchowego i wzrokowego
11.Diagnoza i terapia IS dzieci  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami przede wszystkim z autyzmem.
12. Metodyka zajęć IS – organizacja pola diagnostycznego i terapeutycznego.
13. Zasady współpracy wielospecjalistycznej
14. Dieta dziecka zaburzonego sensorycznie  oraz problematyka wybiórczość pokarmowej i nadwrażliwość oralna

Praktyki