Diagnoza i terapia pedagogiczna

3840 

SKU: OL_6999 Kategorie: , , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz nabycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do profesjonalnego programowania, planowania i realizowania działań profilaktycznych i terapeutycznych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (180 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy szkolnej, pedagodzy i psycholodzy szkolni,

absolwenci pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich oraz absolwenci innych kierunków niż pedagogika, posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą gotowi lub zobligowani do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży.

Czego się nauczysz?

będziesz posiadał kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi

będziesz mógł prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

będziesz mógł prowadzić  indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku Dz.U.2017.Poz.1591.

Program studiów

 1. Koncepcje różnic indywidualnych
 2. Terapia zaburzeń mowy i zaburzeń motorycznych
 3. Psychologia rozwojowa
 4. Terapia trudności w nauce czytania i pisania
 5. Terapia trudności w nauce matematyki
 6. Patologia i zagrożenia społeczne
 7. Trening umiejętności edukacyjnych
 8. Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych dziecka
 9. Współczesne tendencje w terapii dzieci i młodzieży
 10. Diagnostyka psychologiczna
 11. Diagnostyka pedagogiczna
 12. Praktyka w zakresie terapii dziecka

Praktyki