Bajkoterapia- czyli dlaczego dzieci potrzebują opowieści

Bajkoterapia- czyli dlaczego dzieci potrzebują opowieści

WARSZTATY ONLINE

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc

ONLINE

Dopalacze- nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

Dopalacze- nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

ONLINE

Edukacja zdalna z wykorzystaniem komponentów pakietu Office 365

Edukacja zdalna z wykorzystaniem komponentów pakietu Office 365

ONLINE

Gender, czyli płeć społeczno- kulturowa - między kobiecością a męskością

Gender, czyli płeć społeczno- kulturowa - między kobiecością a męskością

ONLINE

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

ONLINE

Profilaktyka - Środki psychoaktywne - dlaczego niektórzy młodzi sobie nie radzą

Profilaktyka - Środki psychoaktywne - dlaczego niektórzy młodzi sobie nie radzą

ONLINE

Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

ONLINE

Psychotanatologia- żałoba w szkole

Psychotanatologia- żałoba w szkole

ONLINE

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży

ONLINE

Samouszkodzenia (samookaleczenia)

Samouszkodzenia (samookaleczenia)

ONLINE

Stereotypizacja i dyskryminacja a wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne jednostki

Stereotypizacja i dyskryminacja a wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne jednostki

ONLINE

Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

ONLINE