Asertywność - realizowanie własnych praw

Asertywność - realizowanie własnych praw

ONLINE

16.03.
Autoprezentacja - sukces w pracy

Autoprezentacja - sukces w pracy

ONLINE

19.03.
Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

ONLINE

11.03.
Ekspresja seksualna w okresie dzieciństwa i problemy z nią związane

Ekspresja seksualna w okresie dzieciństwa i problemy z nią związane

ONLINE

10.03.
Gender, czyli płeć społeczno- kulturowa - między kobiecością a męskością

Gender, czyli płeć społeczno- kulturowa - między kobiecością a męskością

ONLINE

02.03.
Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

ONLINE

04.03.
Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

ONLINE

23.03.
Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży

ONLINE

26.03.
Profilaktyka - Środki psychoaktywne - dlaczego niektórzy młodzi sobie nie radzą

Profilaktyka - Środki psychoaktywne - dlaczego niektórzy młodzi sobie nie radzą

ONLINE

24.03.
Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

ONLINE

18.03.
Psychotanatologia- żałoba w szkole

Psychotanatologia- żałoba w szkole

ONLINE

22.03.
Samouszkodzenia (samookaleczenia)

Samouszkodzenia (samookaleczenia)

ONLINE

17.03.
Stereotypizacja i dyskryminacja a wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne jednostki

Stereotypizacja i dyskryminacja a wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne jednostki

ONLINE

29.03.
Trudne zachowanie dziecka w grupie rówieśniczej

Trudne zachowanie dziecka w grupie rówieśniczej

ONLINE

30.03.
Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

ONLINE

15.03.