Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

ONLINE

29.04.
Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce – wymagania i odpowiedzialność pracowników

ONLINE

06.04.
Dieta we właściwym rozwoju dziecka

Dieta we właściwym rozwoju dziecka

ONLINE

14.04.
Dlaczego moje dziecko nie mówi? Rozwijanie komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

Dlaczego moje dziecko nie mówi? Rozwijanie komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

ONLINE

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

ONLINE

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

ONLINE

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

ONLINE

06.05.
Elementy logorytmiki w pracy nauczyciela świetlicy

Elementy logorytmiki w pracy nauczyciela świetlicy

ONLINE

10.04.
Emisja głosu - mój głos moim narzędziem pracy

Emisja głosu - mój głos moim narzędziem pracy

ONLINE

07.04
Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.

Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.

ONLINE

08.04.
Hortiterapia (ogrodolecznictwo) w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami

Hortiterapia (ogrodolecznictwo) w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami

ONLINE

Jak wspierać rozwój małego dziecka?

Jak wspierać rozwój małego dziecka?

ONLINE

Kodowanie od małego z elementami robotyki

Kodowanie od małego z elementami robotyki

ONLINE

07.04.
Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświatowych

STACJONARNIE

Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

STACJONARNIE

20.03.
Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej

Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej

STACJONARNIE

27.03.
Niepokojące zachowania dziecka w żłobku i przedszkolu

Niepokojące zachowania dziecka w żłobku i przedszkolu

ONLINE

23.03.
Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

STACJONARNIE

28.03.
Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ONLINE

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

ONLINE

15.04.
Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

ONLINE

08.02.
Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne.

Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne.

ONLINE

22.04.
Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD

ONLINE

Trudne zachowania - jak poradzić sobie w sytuacji gwałtownych reakcji behawioralnych podopiecznego

Trudne zachowania - jak poradzić sobie w sytuacji gwałtownych reakcji behawioralnych podopiecznego

ONLINE

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

ONLINE

11.04.
Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

ONLINE

16.03.
Współpraca z rodzicami. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami.

Współpraca z rodzicami. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami.

ONLINE

12.04.
Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

STACJONARNIE

21.03.
Zastępstwo bez problemów

Zastępstwo bez problemów

13.04.