Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka

ONLINE

16.03.
Autyzm- jak pomóc dziecku w przedszkolu

Autyzm- jak pomóc dziecku w przedszkolu

ONLINE

11.03.
TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

STACJONARNIE

27.02.
Bajkoterapia- czyli dlaczego dzieci potrzebują opowieści

Bajkoterapia- czyli dlaczego dzieci potrzebują opowieści

WARSZTATY ONLINE

08-09.02.
Dieta we właściwym rozwoju dziecka

Dieta we właściwym rozwoju dziecka

ONLINE

14.04.
Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

ONLINE

04.03.
Elementy logorytmiki w pracy nauczyciela świetlicy

Elementy logorytmiki w pracy nauczyciela świetlicy

ONLINE

10.04.
Kodowanie od małego z elementami robotyki

Kodowanie od małego z elementami robotyki

ONLINE

02.03.
Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Mali badacze- doświadczenia przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

STACJONARNIE

20.03.
Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej

Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej

STACJONARNIE

13.03.
Niepokojące zachowania dziecka w żłobku i przedszkolu

Niepokojące zachowania dziecka w żłobku i przedszkolu

ONLINE

01.03.
Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

STACJONARNIE

14.03.
Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

ONLINE

09.02.
Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

ONLINE

08.02.
Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne.

Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne.

ONLINE

02.03.
Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

ONLINE

03.03.
Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

Zabawy z elementami integracji sensorycznej w żłobku, przedszkolu i szkole

STACJONARNIE

21.03.