Zastępstwo bez problemów

69 

Data szkolenia: 13.04. szkolenie online

Zapisz się

Opis

Propozycja adresowana do nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców burs, internatów, świetlic, pedagogów i innych nauczycieli, którzy najczęściej obarczani są zastępstwami, często z tzw. “marszu”. Zaproponowane metody aktywizujące rozwijają twórcze myślenie uczniów oraz aktywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

Adresaci

  • Nauczyciele wszystkich typów szkół
  • Wychowawcy burs, internatów i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych

Cele kursu

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętność prowadzenia zastępstwa w sposób interesujący i efektywny

Program kursu

  1. Omówienie form i metod prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w zależności od poziomu nauczania i prezentowanych przez uczniów poziomów kompetencji.
  2. Prezentacja pomysłów i propozycji zajęć dla nauczycieli skierowanych na zastępstwa.
  3. Testy dotyczące stylu temperamentalnego, wymiaru intro- i ekstrawertyzmu, systemu preferencji modalnych itp. (dla uczniów szkół ponadpodstawowych)

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl
  3. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zastępstwo bez problemów”