Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli

110 

Zapisz się

Opis

Kurs przygotowuje do analizy sposobów radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia oraz reakcji na wystąpienie wypalenia wśród nauczycieli.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów.

Cele kursu

Szkolenie porusza kwestie związane z dbaniem o siebie, jest okazją do przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu w szkole, autoanalizą sposobów radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia i okazją do wypracowania i przećwiczenia metod profilaktyki wypalenia oraz reakcji na wystąpienie wypalenia wśród nauczycieli.

Program kursu

Wypalenie zawodowe – wprowadzenie i relacje z emocjami, samoświadomością i samooceną

 1. Czym jest a czym nie jest wypalenie zawodowe?
 2. Autoanaliza czynników chroniących i obszarów ryzyka
 3. Świadomość własnych emocji i umiejętne rozpoznawanie uczuć u innych
 4. Samoświadomość, samoocena i samokontrola w pracy
 5. Lepsze rozumienie siebie i innych w interakcjach społecznych

Stres w sytuacjach społecznych

 1. Analiza indywidualnej podatności na stres
 2. Strategie radzenia sobie ze stresem – poznanie i rozwój własnych strategii
 3. Stres a niezaspokojone potrzeby
 4. Skutki kumulowania negatywnych emocji
 5. Zasoby zewnętrzne i wewnętrzne w radzeniu sobie ze stresem
 6. Stres a głos (w tym techniki kontroli oddechu)

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 1. Jak słuchać i rozmieć swoje ciało? Somatyzacja
 2. Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego – bezpieczne uwalnianie emocji
 3. Skuteczne radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami oraz adekwatne i asertywne reagowanie na emocje innych
 4. Rozwiązywanie konfliktów

Radzenie sobie z wypaleniem

 1. Przekonania destrukcyjne i wspierające
 2. Myśli automatyczne
 3. Wewnętrzny krytyk
 4. Techniki, treningi, sposoby na wypalenie
 5. Kiedy potrzebna pomoc specjalisty?

Przedstawiony program stanowi tylko zarys. Dokładny program, po zbadaniu potrzeb, będzie dostosowany do grupy docelowej i uwzględniać będzie zapotrzebowanie na treści/umiejętności osób biorących udział w szkoleniu.

Liczba godzin

10 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy,  trener antydyskryminacyjny
i genderowy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec (2000 godzin), prowadzi terapię indywidualną
(w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym), 
pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl
 3. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli”