Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym głównie z uszkodzonym wzrokiem

119 

Data szkolenia: 25.03.
Szkolenie online
119 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
129 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zapisz się

Opis

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawową terminologią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) i podstawami prawnymi WWRD.

Adresaci

 • Nauczyciele różnego typu przedszkoli, szkół oraz innych placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i rodzice małych dzieci z niepełnosprawnościami (w tym z uszkodzonym wzrokiem).
 • Osoby, które interesują się tą problematyką lub mają kontakt z rodzinami małych dzieci niepełnosprawnych nie objętych specjalistyczną opieką.

Cele kursu

Uczestnicy szkolenia:

 • zapoznają się z podstawową terminologią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) i podstawami prawnymi WWRD,
 • nabędą wiedzę na temat rodzinnych uwarunkowań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i współpracy rodziny ze specjalistami
 • zostaną wyposażeni w wiedzę na temat metod i form WWRD, w tym głównie w odniesieniu do dzieci niewidomych
  i słabowidzących.

Program

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) – ustalenia terminologiczne
 2. Prawne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
 3. Rodzina dziecka niepełnosprawnego, w tym jej udział w procesie wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
 4. Diagnoza dziecka głownie z uszkodzonym wzrokiem i jego środowiska rodzinnego podstawą oddziaływań rehabilitacyjnych
 5. Metody WWRD w wieku żłobkowym, programy rozwijające sensomotorykę i samodzielność
 6. Metody i formy WWRD – ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i wzrokowo-ruchową oraz rehabilitacja wielozmysłową
 7. Przygotowanie dzieci z uszkodzonym wzrokiem do nauki szkolnej

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl
 3. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wysyłamy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym głównie z uszkodzonym wzrokiem”