Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi

69 

Data szkolenia: 29.03.
Szkolenie online
69 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
79 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zapisz się

Opis

Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności nauczycielom, które pokażą  jakie czynniki determinują efektywność i rozbudzą zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi.

Adresaci

Obecni i przyszli nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych

Cele kursu

  • zapoznanie słuchaczy z prawami rządzącymi procesem diagnozowania i rozwijania zainteresowań, czynnikami determinującymi efektywność procesu rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi
  • nabycie umiejętności dokonania analizy programu nauczania danego przedmiotu pod kątem celów struktury materiałów nauczania i wymagań programowych wobec uczniów zdolnych

Program

  1. Cechy ucznia, a efektywność procesu uczenia się (inteligencja, zdolności, zainteresowania, nastawienia, samoocena, poziom aspiracji, motywacja)
  2. Wielowymiarowa koncepcja rozwoju zdolności Tanenbauna
  3. Osobowość transgresyjna, a rozwój zainteresowań
  4. Jak motywować uczniów do rozwoju zdolności i zainteresowań?
  5. Techniki rozwijania zainteresowań

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi”