Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

Data szkolenia: do ustalenia
Szkolenie online
350 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
360 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Kategoria: Tag:

Opis

Kurs daje umiejętności do rozpoznawania tendencji samobójczych.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów.

Cel kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychotanatologii.

Program

  1. Definicje, charakterystyka i epidemiologia
  2. Rozpoznawanie czynników wysokiego ryzyka samobójczego
  3. Wieloczynnikowa etiologia prób samobójczych i samobójstw
  4. Depresja kliniczna jako predykator wystąpienia tendencji samobójczych
  5. Zespół presuicydalny – stadia i dynamika
  6. Czynniki chroniące i obszary ryzyka
  7. Rozpoznawanie tendencji samobójczych – objawowe „żółte i czerwone światło”
  8. Umiejętność prowadzenia wywiadu rozpoznającego ryzyko wystąpienia tendencji samobójczych

Przedstawiony program stanowi tylko zarys. Dokładny program, po zbadaniu potrzeb, będzie dostosowany do grupy docelowej i uwzględniać będzie zapotrzebowanie na treści/umiejętności osób biorących udział w szkoleniu.

Prowadzący

Psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy,  trener antydyskryminacyjny i genderowy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec (2000 godzin), prowadzi terapię indywidualną (w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym),  pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Informacje techniczne

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Informacje organizacyjne 

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

Szkolenie to realizujemy w formie dedykowanego szkolenia zamkniętego (online lub stacjonarnie), dostosowanego do Państwa potrzeb. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa”