Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

Opis

Kursanci zdobędą  specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki agresji, przemocy i uzależnień w szkole, przydatną w codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi.

Cel kursu

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki agresji, przemocy i uzależnień w szkole, przydatnych w codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Program

  1. Podstawy teoretyczne zachowań agresywnych oraz podatności na uzależnienia uczniów na każdym etapie edukacyjnym
  2. Sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania agresywnym postawom uczniów

Prowadzący

Psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy,  trener antydyskryminacyjny i genderowy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec (2000 godzin), prowadzi terapię indywidualną (w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym),  pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Informacje techniczne

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Informacje organizacyjne 

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. Krucza 4/3, 2-022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

Szkolenie to realizujemy w formie dedykowanego szkolenia zamkniętego (online lub stacjonarnie), dostosowanego do Państwa potrzeb. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole”