Pracodawcy kierujący pracownikami

140 

Kategoria: Tag:

Opis

Kurs BHP dostarcza wszelkich niezbędnych informacji dotyczących organizacji stanowiska pracy pod kątem obowiązujących przepisów, wyjaśnia metody identyfikowania zagrożeń i opracowania oceny ryzyka występującego na danym stanowisku roboczym

Program

 1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i
  niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z
  uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi
 5. Profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym
  uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 6. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowańpracowników w procesach pracy
 7. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awa rii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 8. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy,
  składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 9. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Liczba godzin

16 godzin dydaktycznych

Zapis

 1. Wypełnił formularz, który znajduje się pod przyciskiem ZAPISZ SIĘ.
 2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pracodawcy kierujący pracownikami”