Ocena ryzyka zawodowego, opracowanie dokumentacji BHP

80 

Zapisz się
Kategoria: Tag:

Opis

Jeśli utworzyłeś nowe stanowisko pracy – powinieneś zlecić oceny ryzyka zawodowego. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi być poinformowany o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
  3. Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Program

  1. Opracowanie ryzyka w oparciu o indywidualny charakter każdego zakładu pracy z uwzględnieniem warunków i czynników występujących na stanowisku pracy,
  2. Sporządzenie pełnej dokumentacji,
  3. Wybór metody,
  4. Dokonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

S.P. Oświata Lingwista  jest wpisana do państwowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.06/00020/2004. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ocena ryzyka zawodowego, opracowanie dokumentacji BHP”