Kompleksowa ocena stanu BHP w firmie

szkolenie stacjonarne

Kategoria: Tag:

Opis

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów określających rzeczywisty poziom bhp w zakładzie. Pozwala także oszacować koszty związane z bhp na dany rok.

Podstawy prawne przeprowadzenia ocen stanu BHP

 • Obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień art. 207 Kodeksu
  pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez
  zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu
  osiągnięć nauki i techniki.
 • Obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada także art. 237 Kodeksu pracy, zobowiązując do tych działań organy założycielskie sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi, zarówno państwowymi jak i samorządowymi.
 • Opracowanie oceny stanu BHP jest możliwe tylko na podstawie przeprowadzonej rzetelnej kontroli i
  analizy stanu BHP.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971090704/O/D19970704.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000917/U/D20180917Lj.pdf

Przeprowadzamy ją każdorazowo do 31.01. za rok poprzedni!!!

Adresaci

Obowiązek ten dotyczy:

 • Etatowej służby bhp lub inspektora (specjalisty) bhp w przypadku jednoosobowej obsady tej służby,
 • Pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp,
 • Specjalisty spoza zakładu, któremu zlecono wykonywanie służby bhp,
 • Pracodawcy wykonującego zadania służby bhp na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Cel kursu

Celem kompleksowej oceny stanu BHP jest wskazanie obszarów wymagających poprawy stanu BHP w przedsiębiorstwie oraz udzielenie wsparcia w rozwiązaniu problemów.

Program

Przykładowy program analizy stanu bhp firmy:

 1. Wstęp
 2. Budynki, drogi, pomieszczenia pracy
 3. Wyposażenie pomieszczeń pracy
 4. Procesy pracy, organizacja tych procesów i stanowisk pracy
 5. Czynniki niebezpiecznie szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy
 6. Zagrożenia
 7. Wyposażenie pracowników w odzież, obuwie robocze raz środki ochrony indywidualnej
 8. Załoga
 9. Realizacja zarządzeń, decyzji, poleceń, zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy
 10. Realizacja programu poprawy warunków pracy
 11. Analiza wypadkowości
 12. Wnioski

Liczba godzin

do ustalenia

Cena

do ustalenia

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

S.P. Oświata Lingwista  jest wpisana do państwowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.06/00020/2004. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kompleksowa ocena stanu BHP w firmie”