Kierownik wypoczynku

150 

Zapisz się

Opis

Kurs kierowników wypoczynku nadający uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku.

Adresaci

Kurs kierowników wypoczynku przeznaczony jest dla osób, które spełniają następujące warunki:

  • nie były karane (art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
  • ukończyły 18 lat
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie)
  • posiadają co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza)

Cele

Celem jest uzyskanie uprawnienia do pracy jako kierownik na koloniach, obozach koloniach oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży Zapraszamy osoby posiadające wykształcenie posiada co najmniej średnie i co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.

Program

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
3. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym
4. Elementy zarządzania kryzysowego
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Liczba godzin

10 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

  1. Wypełnił formularz, który znajduje się pod przyciskiem ZAPISZ SIĘ.
  2. Zapis na kurs kierowników wypoczynku równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  3. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na na nasz adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kierownik wypoczynku”