Jak wspierać rozwój małego dziecka?

159 

Data szkolenia:
Szkolenie online

Opis

Szkolenie dotyczące wczesnych oznak nieprawidłowości rozwoju małego dziecka .

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla rodziców małych dzieci, opiekunów w żłobkach i przedszkolach.

Cele

Szkolenie poświęcone jest tematyce wczesnych oznak nieprawidłowego rozwoju dziecka w kierunku zaburzeń typu autystycznego. Uczestnicy poznają deficytowe zachowania dzieci, które powinny być sygnałem do szukania specjalistycznej pomocy. Dowiedzą się jak obserwować, monitorować rozwój dziecka. Jakie zabawy i ćwiczenia należy stosować, aby wspierać rozwój dziecka. Jaką rolę pełnią zabawy w rozwoju umiejętności społeczno- komunikacyjnych i jak je organizować.

Program

  1. Wczesne oznaki zaburzeń rozwoju u dzieci do 36 miesiąca życia – analiza M-CHAT-R/F.
  2. Monitorowanie rozwoju małego dziecka- zabawy i pomoce dydaktyczne dla małych dzieci.
  3. Rola zabawy w rozwoju małego dziecka.
  4. Kiedy należy udać się do specjalisty- lista niepokojących zachowań dzieci.
  5. Wspieranie rozwoju komunikacji (od obrazka do słowa).

Prowadzący

Beata Koczur- magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika. Od 30 lat z pasją pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lublinie Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu, historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadziła diagnozy nozologiczne i funkcjonalne dzieciz zaburzeniami rozwojowymi, pracowała jako terapeuta dzieci i młodzieży w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie . Obecnie współpracuje z firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli: WSNS w Lublinie, WSEI, WODN Kursor, Fundacja ASDreamer i inne. Prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie :- diagnozy zaburzeń ASD- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju- zaburzeń teorii umysłu- treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD- edukacji uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania metod, form i środków dla tej grupy uczniów

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).