Hortiterapia (ogrodolecznictwo) w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami

220 

Data szkolenia: 12.08.2021
Szkolenie online

Opis

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Szkolenie ma na celu zapoznanie z innowacyjną metodą pracy – hortiterapią.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pracowników i wychowawców pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych różnego typu, różnego typu placówkach rewalidacyjnych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Cele

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami oraz zapoznaje z innowacyjną metodą pracy rewalidacyjnej – hortiterapią.

Program

1.Definicje i pojęcia związane z hortiterapią.
2.Cele i metody pracy hortiterapeuty.
3.Hortiterapia jako metoda rewalidacyjna.
4.Rośliny stosowane w hortiterapii.
5.Aromaterapia.
6.Ziołolecznictwo.
7.Wpływ środowiska przyrodniczego na zdrowie człowieka.

Prowadzący

dr Grzegorz Chęciński- dr nauk rolniczych o specjalności ekologia, mgr ogrodnictwa. Posiada również wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej oraz rewalidacji i edukacji osób z autyzmem. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w jednej z lubelskich szkół specjalnych. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu terapii ręki, alternatywnych metod komunikacji oraz hortiterapii (ogrodolecznictwa). W swojej codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosuje elementy ogrodnictwa oraz hortiterapii.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).