Fizyka z Panem Zielonką czyli jak kształtować kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

69 

Data szkolenia: 12.03.
Szkolenie online
69 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
79 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zapisz się

Opis

Praktyczne warsztaty opierające się na metodzie eksperymentów, które pozwalają nauczycielom na wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, które są bardzo przydatne w pracy z uczniami.

Adresaci

Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Cele kursu

  • Poznanie podstawowych zasad i procedur związanych z realizacją innowacji pedagogicznych w oparciu o metodę eksperymentów
  • Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów
  • Poznanie aplikacji komputerowych i platformy edukacyjnej pozwalających na rozwijanie kompetencji przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program

  1. Omówienie założeń metody eksperymentów
  2. Ćwiczenia praktyczne związane z przygotowywaniem doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o łatwo dostępne materiały
  3. Zwrócenie uwagi na zasady BHP w czasie realizacji eksperymentów i doświadczeń
  4. Prezentacja literatury, aplikacji i platform edukacyjnych pozwalających na rozwijanie u dzieci wiedzy i umiejętności przyrodniczych

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Fizyka z Panem Zielonką czyli jak kształtować kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”