Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.

69 

Data szkolenia: 08.04. szkolenie online

Zapisz się

Opis

Praktyczne warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności uczestników z zakresu diagnozowania, analizowania, wyciągania wniosków i opracowywania rekomendacji mających wpływ na podnoszenie poziomu działań edukacyjnych przedszkola i szkoły.

Adresaci

Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Cele kursu

 • Przedstawienie podstawowych założeń nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Prezentacja wymagań dotyczących ewaluacji zewnętrznej
 • Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie ewaluacji wewnętrznej
 • Prezentacja podstawowych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ewaluacji wewnętrznej
 • Przedstawienie zasad przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu i szkole
 • Opracowanie planu ewaluacji, praktyczna realizacja wybranych etapów

Program

 1. Założenia wynikających z nadzoru pedagogicznego
 2. Założenia przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu i w szkole, etap diagnozy potrzeb, planowania, realizacji i rekomendacji
 3. Ćwiczenia praktyczne w planowaniu i realizacji ewaluacji wewnętrznej w oparciu o obszar wybrany przez szkołę – diagnoza wstępna, pytania kluczowe, planowanie działań, narzędzia diagnostyczne,  analiza ilościowa i jakościowa wyników, opracowywanie raportu i rekomendacji

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. W mailu otrzymacie Państwo informację o kwestionariuszu, który należy wypełnić i do nas przesłać na adres mailowy: oswiata@lingwista.lublin.pl
 3. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ewaluacja wewnętrzna krok po kroku, czyli od diagnozy wstępnej do rekomendacji.”