Edukacja zdalna z wykorzystaniem komponentów pakietu Office 365

Data szkolenia: termin do ustalenia
Szkolenie online

Kategoria: Tag:

Opis

Jak efektywnie wykorzystywać Microsoft Office 365 + Teams i tworzyć zdalne środowisko nauczania i uczenia się w oparciu o Office 365? To szkolenie jest dla Ciebie!

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, studentów kierunków pedagogicznych; wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z obsługą Microsoft Teams w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych z dziećmi i młodzieżą szkolną

Program kursu

  1. Teams – zaangażowanie uczniów do aktywnej pracy podczas zajęć zdalnych – przekazywanie kontroli, podział na pokoje
  2. Forms jako szybka i skuteczna forma sprawdzania wiedzy
  3. Praca wspólna na jednym dokumencie, tworzenie wspólnych projektów i integracja zespołu klasowego podczas zajęć zdalnych
  4. Aplikacje aktywizujące ucznia w okresie pracy zdalnej

Osoba prowadząca

mgr Paulina Mełgieś- Szostak– jest nauczycielem z 14 letnim doświadczeniem,  z wykształcenia magistrem filologii angielskiej oraz technikiem informatykiem. Komputery to jej pasja, a nauczanie zdalne nie jest jej obce, gdyż jego elementy wykorzystuje w swojej pracy od 10 lat.

Informacje techniczne

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Informacje organizacyjne 

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. Krucza 4/3, 2-022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Czas trwania szkolenia

Ilość godzin w zależności od zapotrzebowania

Cena

Całkowity koszt szkolenia Rady Pedagogicznej zależy od ilości godzin, liczby uczestników szkolenia oraz kosztu dojazdu wykładowcy do placówki (w przypadku szkolenia stacjonarnego). 

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie. Z uwagi na fakt konieczności dostosowania ceny do wielkości grupy oraz innych czynników cena jest negocjowana bezpośrednio

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Zapis

Szkolenie to realizujemy w formie dedykowanego szkolenia zamkniętego (online lub stacjonarnie), dostosowanego do Państwa potrzeb. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Edukacja zdalna z wykorzystaniem komponentów pakietu Office 365”