Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

Opis

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, pedagogów, wychowawców i nauczycieli zatroskanym o dobro swoich podopiecznych. Warto pamiętać, że problem uzależnienia od środków odurzających dotyczy nie tylko licealistów, ale także uczniów szkół podstawowych

Cele kursu

 • Poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej zjawiska dopalaczy.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie substancji psychoaktywnej (narkotyki, dopalacze) oraz postawienia wstępnej diagnozy nasilenia problemu.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej przeprowadzania interwencji profilaktycznej.
 • Wypracowanie metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie przeprowadzania interwencji profilaktycznej.

Korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się :

 • Czym są dopalacze; charakterystyka substancji, sytuacja prawna, wyniki badań
 • Jak rozpoznawać czy uczeń zażywa substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze)Jak reagować w sytuacji kiedy mamy podejrzenia lub wiemy, że uczeń zażywa substancje psychoaktywne
 • Jak przeprowadzić interwencję profilaktyczną wobec ucznia i jego rodziców
 • Dodatkowo uczestnicy otrzymają materiały prezentujące schemat przeprowadzenia interwencji profilaktycznej oraz kontraktu

Program

 1. Charakterystyka zjawiska dopalaczy; czym są nowe narkotyki
 2. Jak wygląda sytuacja prawna związana ze zjawiskiem dopalaczy
 3. Co pokazują badania dotyczące dopalaczy
 4. Opis  wybranych substancji
 5. Fazy zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)
 6. Czym jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)
 7. Jak reagować? Czym jest szkolna interwencja profilaktyczna. Na co zwracać uwagę pracując z uczniem i jego rodzicami.
 8. Czym jest kontrakt i jak go zawierać.
 9. Ćwiczenie przygotowujące do przeprowadzenia interwencji profilaktycznej.

Prowadzący

Psycholog, psychotanatolog, muzykoterapeuta, profilaktyk alkoholowo-narkotykowy,  trener antydyskryminacyjny i genderowy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec (2000 godzin), prowadzi terapię indywidualną (w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym),  pomaga osobom będącym w ryzyku samobójczym oraz w żałobie.

Informacje techniczne

Szkolenie online odbędzie się na platformie ZOOM. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Informacje organizacyjne 

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

Numer rachunku: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 S.P. Oświata Lingwista, ul. Krucza 4/3, 2-022 Lublin

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e- mail, poczta) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkoła/przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki, sąsiednie szkoły/przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu. W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

Szkolenie to realizujemy w formie dedykowanego szkolenia zamkniętego (online lub stacjonarnie), dostosowanego do Państwa potrzeb. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować”