Dlaczego moje dziecko nie mówi? Rozwijanie komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

159 

Data szkolenia:
Szkolenie online

Kategoria: Tag:

Opis

Kurs którego celem jest poznanie metody rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli dzieci z zaburzeniem mowy.

Cel kursu

Uczestnicy poznają metody rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniem rozwoju mowy. Poznają strategię wprowadzania intensywnej interakcji w procesie komunikacji. Zapoznają się z alternatywnymi metodami komunikacji stosowanymi w terapii zaburzeń mowy.

Program kursu

  1. Mowa jako narzędzie do społecznej komunikacji- analiza deficytów mowy u dzieci- przyczyny zaburzeń, metody terapii.
  2. Systemy komunikacyjne stosowane w terapii mowy.
  3. Procedury stosowane w rozwijaniu mowy dzieci z zaburzeniami komunikacji.
  4. Narzędzia i pomoce do porozumiewania się.

Prowadzący

Beata Koczur- magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika. Od 30 lat z pasją pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lublinie Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu, historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadziła diagnozy nozologiczne i funkcjonalne dzieciz zaburzeniami rozwojowymi, pracowała jako terapeuta dzieci i młodzieży w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie . Obecnie współpracuje z firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli: WSNS w Lublinie, WSEI, WODN Kursor, Fundacja ASDreamer i inne. Prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie :- diagnozy zaburzeń ASD- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju- zaburzeń teorii umysłu- treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD- edukacji uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania metod, form i środków dla tej grupy uczniów

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00- 20:00) 

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).