Czytanie ze zrozumieniem- rozwijanie umiejętności kluczowych

69 

Data szkolenia: 11.05.
Szkolenie online
69 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
79 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zapisz się

Opis

Kompetencja czytania ze zrozumieniem jest podstawową umiejętnością intelektualną współczesnego człowieka. Nauka czytania jest procesem długotrwałym i minie kilka lat zanim dziecko przyswoi sobie tę umiejętność na tyle, żeby właściwie pełnić rolę ucznia oraz zaspokajać własne potrzeby emocjonalne. Pokonywanie trudności pojawiających się w kolejnych etapach nauki czytania wymaga trudu i wytężonej pracy ze strony ucznia oraz nauczycieli języka ojczystego i innych przedmiotów nauczania.

Adresaci

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cele kursu

Aktualizacja wiedzy uczestników w zakresie umiejętności kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Dostarczenie nauczycielom praktycznych wskazówek dotyczących pracy z tekstem na lekcjach.

Program

  1. Umiejętności kluczowe zawarte w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Teoretyczne podejście do umiejętności czytania.
  3. Metodyka pracy z tekstem.
  4. Tworzenie testów czytania ze zrozumieniem

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Czytanie ze zrozumieniem- rozwijanie umiejętności kluczowych”