Angielski dla ósmoklasistów (tryb optymalny)

1,200 

Szkolenie online

Zapisz się
Kategoria: Tag:

Opis

Egzamin ósmoklasisty jest jednym z ważniejszych testów, do którego każdy uczeń musi podejść. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie do jego zdawania. Nasz Kurs przygotowawczy z języka angielskiego daje gwarancję starannego przygotowania oraz usystematyzowania zdobytej wiedzy.

Adresaci

Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej

Cele

 • Powtórzenie materiału, utrwalenie i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
 • Uporządkowanie zdobytej wiedzy oraz poznanie określonych zagadnień, struktur gramatyczno-leksykalnych, a także strategii egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.
 • Doskonalenie nabytych umiejętności językowych takich jak czytanie, pisanie, słuchanie czy mówienie.

Korzyści

 • kompleksowa powtórka materiału
 • wyjaśnienie zagadnień sprawiających problem
 • utrwalenie poznanej wiedzy
 • zajęcia przeprowadzane w języku polski i angielskim
 • wykorzystanie nagrań i filmików
 • zostanie przepracowany cały materiał wymagany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 • przykładowe zadania oraz testy egzaminacyjne
 • materiały dydaktyczne polecanych wydawnictw

Program

 1. Czasownik (bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki posiłkowe, czasowniki modalne, tryb rozkazujący, czasowniki regularne i nieregularne, imiesłów czynny i bierny, czasowniki wyrażające stany i czynności, czasowniki złożone)
 2. Czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, konstrukcja be going to, konstrukcja have to, konstrukcja would like to)
 3. Rzeczownik (policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga regularna i nieregularna, forma dzierżawcza, rzeczowniki złożone)
 4. Przedimek (nieokreślony, określony, zerowy)
 5. Przymiotnik (stopniowanie regularne i nieregularne, użycie so, such, how i what z przymiotnikami, przymiotniki dzierżawcze)
 6. Przysłówek (stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki too i enough, miejsca przysłówka w zdaniu)
 7. Zaimek (zaimki osobowe w formie podmiotu, w formie dopełnienia, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające, względne, nieokreślone, bezosobowy,)
 8. Liczebniki (główne, porządkowe)
 9. Przyimek(określające miejsce, odległość, kierunek, czas, sposobu, po niektórych czasownika i przymiotnikach)
 10. Spójniki
 11. Składnia (zdania twierdzące, przeczące i pytające, zdania z podmiotem “it”, zdania z podmiotem “there”, zdania z dwoma dopełnieniami, zdania w stronie biernej , zdania współrzędnie złożone, zdania podrzędnie złożone- przydawkowe, okolicznikowe, celu, czasu, miejsca, przyczyny, skutku, warunku (typu 0, I) , konstrukcje bezokolicznikowe, zdania wykrzyknikowe)

TEMATYKA

 1. Człowiek
  – dane personalne: imiona, stan cywilny, adres
  – opis osoby : wygląd zewnętrzny, cechy charakteru
 2. Rzeczy osobiste (ubrania, przedmioty)
 3. Uczucia i emocje
 4. Umiejętności i zainteresowania (hobby, zdolności)
 5. Miejsce zamieszkania (dom i jego okolice, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
 6. Edukacja (szkoła i życie szkolne, przedmioty szkolne, przybory szkolne, zajęcia pozalekcyjne, uczenie się)
 7. Praca (zawody i obowiązki, miejsca pracy, wybór zawodu)
 8. Życie prywatne (rodzina i przyjaciele, życie codzienne, określenie czasu, święta, czas wolny, styl życia konflikty i problemy,)
 9. Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki  ich przygotowanie, nauki żywieniowe, lokale gastronomiczne)
 10. Zakupy i usługi ( rodzaje sklepów,  towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług)
 11. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, orientacja w terenie, baza noclegowa, podróże, zwiedzanie)
 12. Kultura (dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media
 13. Sport(dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu
 14. Zdrowie (tryb życia, samopoczucie, choroby, objawy i leczenie)
 15. Nauka i technika (odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z technologii)
 16. Świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego)

Czas

 • lle godzin                           60 h
 • Ile razy w tygodniu            2
 • Czas trwania                     45 dni
 • 1 godzina                           60 minut
 • Testy egzaminacyjne       3

Grupa

minimum 10 osób

Dofinansowanie

więcej informacji

Termin

do ustalenia

Cena

 • Cena całego kursu                  1200 zł  
 • Płatności w ratach                  2 x 600 zł
 • Płatność z góry 5 % rabatu   1140 zł 
 • Cena za 60 minut                    20 zł

Cena kursu obejmuje:

 • wstępny test diagnostyczny
 • stałą ocenę postępów w nauce
 • comiesięczne testy sprawdzające
 • raport z postępów w nauce
 • próbny egzamin ósmoklasisty
 • konsultacje z nauczycielem
 • Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu, tryb nauki).

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Angielski dla ósmoklasistów (tryb optymalny)”