Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka.

69 

Data: 16.03.
Szkolenie online
69 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
79 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

 

Zapisz się

Opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kryteriami podziału zaburzeń afatycznych u dzieci oraz fachową terminologią i formami odziaływań terapeutycznych.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów.

Cel kursu

Poznanie metod diagnozy afazji, zapoznanie się z terminologią fachową, a także z formami oddziaływań terapeutycznych

Program

1. Przedstawienie terminologii.
2. Zapoznanie z obowiązującymi kryteriami podziału zaburzeń afatycznych u dzieci (alalia,

niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca).
3. Diagnozowanie zaburzeń afatycznych – wywiad, obserwacja, badanie mowy i analiza zebranego

materiału.
4. Diagnoza różnicowa – na co i dlaczego warto zwrócić uwagę podczas diagnozowania.
5. Zapoznanie z podstawowymi technikami nawiązywania kontaktu z dzieckiem i rodziną.
6. Zasady i techniki terapeutyczne konieczne do osiągnięcia sukcesu.

Prowadzący

mgr Paulina Muzyczkaneurologopeda, prowadzi terapię indywidualną w zakresie dysfunkcji mowy dzieci i dorosłych. Przedmiotem zainteresowań naukowych są zaburzenia komunikacji na tle dysfunkcji mózgowych. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami prowadząc szkolenia, webinaria oraz współpracując z uczelniami.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00-20:00)

Liczba osób

max 25

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wysyłamy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Afazja dziecięca. Diagnoza, terapia i funkcjonowanie dziecka.”