O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Studia obejmują zagadnienia związane z obszarami praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej prawnych, biznesowych i psychologicznych aspektów mediacji i negocjacji. Mediacje i negocjacje z elementami psychologii prowadzone pod patronatem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.

Świadectwo ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia każdego rodzaju mediacji. Ponadto słuchacze, którzy ukończą studia z pozytywnym wynikiem otrzymają możliwość wpisu na listy mediatorów sądowych zgodnie z nowelizacją przepisów z 2016 r.

Adresaci

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowane uzyskaniem nowego zawodu – mediatora lub nabyciem dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.

Czego się nauczysz?

nauczysz się rozwiązywać konflikty społeczne;

zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ADR czyli Alternative Dispute Resolution – alternatywnego rozwiązywania sporów;

przygotujesz się do pełnienia obowiązków mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich.

Czas trwania

2 semestry

Termin rozpoczęcia

Marzec 2021

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% przy dwóch wybranych kierunkach jednocześnie

Opłaty i Faktury

Całość 3900 zł

Semestr 1950 zł

6 rat po 650 zł lub 12 rat po 325 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata@lingwista.lublin.pl lub pod numerem tel: 512 085 200

Opłata wpisowa

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w pierwszym terminie (nabór letni) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł do 25 września 2020 r.

2. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w pierwszym terminie (nabór letni):
a) do 30 czerwca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
b) od 01 do 31 lipca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł,
c) od 01 sierpnia 2020 r. opłata wpisowego wynosi – 200,00 zł.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w drugim terminie (nabór zimowy) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł do 25 lutego 2021 r.

4. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w drugim terminie (nabór zimowy):
a) do 31 grudnia 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
b) od 01 do 31 stycznia 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł,
c) od 01 lutego 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 200,00 zł. 

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy POBIERZ

Rodo POBIERZ

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

2 zdjęcia (35 x 45 mm)

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

Wpłat należy dokonywać : BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata@lingwista.lublin.pl

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin