Online

Matematyka inaczej - niekonwencjonalne metody pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

137 zł
  • 06.10.2021

Praktyczne warsztaty opierające się na metodach czynnościowego nauczania matematyki, które pozwalają na efektywne rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Adresaci

Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Cele kursu

Omówienie założeń podstawy programowej w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

Projektowanie zadań innowacyjnych rozwijających sfery poznawcze dziecka w odniesieniu do umiejętności matematycznych (zagadki matematyczne, projektowanie rebusów, projektowanie zadań w oparciu o różne metody kodowania, ćwiczenia matematyczne z wykorzystaniem patyczków, kolorowanki, piktogramy, rytmy, gry planszowe, szachy),

Prezentacja założeń MSB (Metoda Stacji Badawczych),

Wymiana doświadczeń, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie integracyjnego rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym m.in. w oparciu o szachy, aplikacje komputerowe.

Program kursu

  1. Prezentacja założeń podstawy programowej w zakresie rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym umiejętności matematycznych.
  2. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących innowacji pedagogicznych.
  3. Ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym: zaginanie papieru techniką Origami, zabawy tangramowe, zagadki logiczne, szachy, rymowanki i rebusy, kolorowanki, różne typy kodowania, zagadki matematyczne, zadania na dowodzenie.
  4. Prezentacja działań integracyjnych w zakresie nauczania matematyki dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

137 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
147 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).