Kurs terapii ręki I i II stopnia

Kurs terapii ręki I i II stopnia

Kurs stacjonarny

06-07.03.
TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

Kurs stacjonarny

27.02.
Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB

Kurs stacjonarny

13-14.03.
Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

STACJONARNIE

06.03.
Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

STACJONARNIE

07.03.
Psychotanatologia- żałoba w szkole

Psychotanatologia- żałoba w szkole

ONLINE

22.03.
Cyberprzemoc

Cyberprzemoc

ONLINE

09.03.
Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

ONLINE

11.03.
Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

ONLINE

04.03.
Gender, czyli płeć społeczno- kulturowa - między kobiecością a męskością

Gender, czyli płeć społeczno- kulturowa - między kobiecością a męskością

ONLINE

02.03.
Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się dziecka z niepełnosprawnością

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się dziecka z niepełnosprawnością

ONLINE

20.03.
Orientacja w przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem

Orientacja w przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem

ONLINE

12.03.
Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

ONLINE

09.03.
Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

Psychotanatologia – ryzyko samobójcze i samobójstwa

ONLINE

18.03.
Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

ONLINE

02.03.
Uczeń z dysleksją w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole

ONLINE

31.03.
Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

ONLINE

03.03.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym głównie z uszkodzonym wzrokiem

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym głównie z uszkodzonym wzrokiem

ONLINE

25.03.
Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

ONLINE

15.03.