Kurs terapii ręki I i II stopnia

Kurs terapii ręki I i II stopnia

ONLINE I STACJONARNIE

22-23.05.
Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli EDB

STACJONARNIE

15-16.05.
TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

ONLINE

19-20.05
Dlaczego moje dziecko nie mówi? Rozwijanie komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

Dlaczego moje dziecko nie mówi? Rozwijanie komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu

ONLINE

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

ONLINE

Edukacja uczniów z autyzmem, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien...

Edukacja uczniów z autyzmem, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien...

ONLINE

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

Efektywne metody terapii rotacyzmu (głoska r)

ONLINE

06.05.
Hortiterapia (ogrodolecznictwo) w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami

Hortiterapia (ogrodolecznictwo) w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami

ONLINE

Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

Niegrzeczne, niezgrabne czy dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka

STACJONARNIE

27.03.
Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się dziecka z niepełnosprawnością

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się dziecka z niepełnosprawnością

ONLINE

20.03.
Orientacja w przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem

Orientacja w przestrzeni osób z uszkodzonym wzrokiem

ONLINE

12.03.
Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

Plastyka sensoryczna jako metoda stymulacji rozwoju dziecka

STACJONARNIE

28.03.
Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ONLINE

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Metody i techniki pracy

ONLINE

15.04.
Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

Seplenienie (szereg ciszący, syczący i szumiący). Postępowanie logopedyczne

ONLINE

22.04.
Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD

ONLINE

Uczeń z dysleksją w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole

ONLINE

16.04
Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

Wady wymowy: głoski k,g,p, b,m, w,f,t,d,n. Postępowanie logopedyczne

ONLINE

16.03.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym głównie z uszkodzonym wzrokiem

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym głównie z uszkodzonym wzrokiem

ONLINE

25.03.