Online

Kompetencje coachingowe nauczyciela

157 zł
  • 9.09.2021
Przedmiotem kursu jest kształcenie umiejętności coachingowych nauczycieli.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy oraz osoby zainteresowane rozwojem kompetencji coachingowych.

Cele kursu

  • rozwój kompetencji coachingowych wspierających i rozwijających wspieranie i budowanie relacji w kontakcie indywidualnym i grupowym z uczniami
  • poznanie wybranych technik coachingowych wspierających nauczyciela w pracy wychowawczej

Program kursu

  1. Aktywne słuchanie, sztuka zadawania pytać.
  2. Struktura rozmowy coachingowej z uczniem.
  3. Wybrane techniki coachingowe w pracy. wychowawczej
  4. Coaching w zespole klasowym.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbywa się na platformie Teams. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).