O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata-Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku Białej filia w Stalowej Woli.

Program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zdanie tego egzaminu leży po stronie słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów.

Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Adresaci

osoby pragnące zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400)  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 roku zmieniające w/w rozporządzenie,

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

czynni zawodowo nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czego się nauczysz?

nabędziesz umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2,

zdobędziesz wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, wiedzę o historii i kulturze krajów anglojęzycznych oraz poznasz techniki nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji.

Czas trwania

3 semestry

Termin rozpoczęcia

12 grudzień 2020 r.

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% przy dwóch wybranych kierunkach jednocześnie

Opłaty i Faktury

Całość 3600 zł

Semestr 1200 zł

6 rat po 600 zł lub 12 rat po 300 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata@lingwista.lublin.pl lub pod numerem tel: 512 085 200

Opłata wpisowa

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w pierwszym terminie (nabór letni) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego
wysokości 200,00 zł do 25 września 2020 r.

2. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w pierwszym terminie (nabór letni):
a) do 30 czerwca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
b) od 01 do 31 lipca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł,
c) od 01 sierpnia 2020 r. opłata wpisowego wynosi – 200,00 zł.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w drugim terminie (nabór zimowy) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w
wysokości 200,00 zł do 25 lutego 2021 r.

4. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w drugim terminie (nabór zimowy):
a) do 31 grudnia 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
b) od 01 do 31 stycznia 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł,
c) od 01 lutego 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 200,00 zł. 

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy POBIERZ

Rodo POBIERZ

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

Wpłat należy dokonywać : BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata@lingwista.lublin.pl

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin