Głównym wyzwaniem dla pracowników szkoły w przypadku żałoby dzieci to potrzeba zrobienia wystarczająco dużo, ale nie przytłaczania pogrążonego w żałobie ucznia lub dorosłych, którzy próbują pomóc. Po poważnej stracie uczniowie mają potrzebę uznania ich straty przez zaufane osoby dorosłe, szukają szczerych wyrazów współczucia i ofert pomocy. Często jednak tego nie otrzymują.

Bardzo dużo dzieci doświadcza śmierci bliskiego członka rodziny lub przyjaciela, a nawet rodzica, natomiast przygotowanie nauczycieli do wspierania pogrążonych w żałobie uczniów jest rzadkością. Brak szkoleń w tym zakresie jest główną barierą, która powstrzymuje nauczycieli przed kontaktem z pogrążonymi w żałobie uczniami
i zaoferowaniem im tak potrzebnego w tym czasie wsparcia. Nauczyciele obawiają się, że powiedzą albo zrobią coś nieodpowiedniego, co jeszcze pogorszy sytuację.

Aby uczynić szkołę miejscem mniej stresującym dla uczniów, którzy niedawno stracili bliską osobę, nauczyciele mogą przyjąć różne postawy czy też podjąć różne działania.

Bezczynność i unikanie tematu z dzieckiem jest sygnałem, że dorośli są nieświadomi, niezainteresowani lub niechętni do pomocy. Skazuje to dzieci na samotny żal i brak wsparcia. Dorośli powinni zwrócić się do pogrążonych w żałobie dzieci i dać im do zrozumienia, że są świadomi i zaniepokojeni oraz że są gotowi udzielić wsparcia i pomocy.

Czego nie mówić

Czego nie można mówić uczniowi w żałobie? Przede wszystkim wszystkiego co zaczyna się od słowa: „przynajmniej”. Komentarz: „Przynajmniej masz jeszcze jednego brata, rodzica” itp. może jedynie pogorszyć sytuację. Zazwyczaj komentarze tego typu mają za zadanie ograniczyć dyskomfort dorosłego i wynikają z tego, że dorośli czują się nieswojo z powodu smutku dziecka i próbują je na siłę pocieszyć. Nie można jednak zachęcać dzieci do ukrywania swoich uczuć i reakcji. Nie można też ukrywać własnych emocji. Należy być szczerym i autentycznym. Warto powiedzieć pogrążonemu w żałobie dziecku, że jest nam przykro z powodu jego straty i zapytać je co czuje, czy jak się z tym czuje. Tak naprawdę nie ma słów, które zniwelowałyby stratę jakiej doznało dziecko, ale można je wysłuchać. I to jest ważna zasada: należy więcej słuchać, a mniej mówić.

Wsparcie

Ważnym źródłem wsparcia dla pogrążonych w żałobie dzieci są rówieśnicy, ale oni też nie są pewni co powiedzieć lub co zrobić. Trzeba przekazać im porady i praktyczne sugestie co mówić, jak być pomocnym koledze czy koleżance. Pomoże to pogrążonym w żałobie dzieciom uzyskać wsparcie rówieśników i zmniejszy ich poczucie izolacji. Zmniejszy to również prawdopodobieństwo, że rówieśnicy będą zadawać powtarzające się i natrętne pytania albo, co gorsze, dokuczać dzieciom w żałobie.

Żałoba a problemy z nauką

Dzieci w żałobie często doświadczają przejściowego spadku zdolności uczenia się. Mogą być zmęczone przez brak snu, mogą mieć trudności z koncentracją i nauką nowego materiału, ale mogą też doświadczać zakłóceń w środowisku domowym, co może utrudniać im naukę i odrabianie zadań domowych. W czasie straty dzieci powinny postrzegać szkołę jako miejsce pocieszenia i wsparcia. Zanim dziecko dozna niepowodzenia w nauce, nauczyciele powinni mu zaoferować wsparcie edukacyjne, aby szkoła nie stała się źródłem dodatkowego cierpienia i stresu. Nauczyciele muszą upewnić się że dziecko przyswaja nowy materiał i jest w stanie nadążyć za pozostałymi uczniami. Warto porozmawiać ze wszystkimi nauczycielami, trenerami, instruktorami, aby pomóc pogrążonemu w żałobie dziecku zrównoważyć wszystkie jego obowiązki. Być może należy je zmniejszyć lub zmodyfikować, zastąpić krótszymi i łatwiejszymi do wykonania zadaniami, zamienić zadanie indywidualne na grupowe, aby wzmocnić wzajemne wsparcie uczniów.

Nauczyciel powinien być bardziej wrażliwy na różne sytuacje rodzinne uczniów i prowadzić zajęcia z większą wrażliwością. Jeśli, na przykład, dzieci mają wykonać projekt na Dzień Matki, należy zrobić wprowadzenie i powiedzieć uczniom, że zdajemy sobie sprawę, iż niektóre dzieci mogą nie mieć matki, która żyje lub z nimi mieszka. Mimo wszystko mogą ukończyć zadanie, pamiętając o swojej matce lub mogą skupić się na innej ważnej osobie ze swojej rodziny. Pomoże to również uczniom, które z innych niż śmierć przyczyn nie mogą widzieć się ze swoimi matkami.

Co można zrobić?

Postaraj się pomóc dzieciom radzić sobie z wyzwalaczami żalu. Wiele rzeczy może przypominać pogrążonemu w żałobie dziecku o osobie, która zmarła i powodować, że chwilowo odczuje odrodzenie żalu. Może to być komentarz nauczyciela lub rówieśnika, na przykład: „W ten weekend poszedłem z mamą na zakupy” lub chociażby lekcja, która nawiązuje do podobnej przyczyny śmierci, jaka spotkała bliską dziecku osobę. Również święta czy ferie zwykle wiążą się ze spędzaniem czasu z bliskimi i mogą uwydatnić poczucie straty. Najlepiej poinformować wcześniej uczniów, że mogą wystąpić w nich wyzwalacze żalu i przygotować plan bezpieczeństwa. Można pozwolić uczniowi na krótkie wyjście z klasy, jeśli poczuje się zdenerwowany i zmartwiony tym, że nie będzie w stanie powstrzymać swoich emocji. Dobrym pomysłem jest wypracowanie sygnału do komunikowania się, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce. Ważne jest aby sygnał ten był dyskretny i nie kierował uwagi na ucznia. Należy zaplanować dokąd pójdzie uczeń i z kim może porozmawiać. Jeśli uczniowie wiedzą, że będą mogli odejść, często czują się mniej przytłoczeni i będą bardziej skłonni pozostać na zajęciach i zaangażować się w lekcję.

Ogólne wskazówki dla :

dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku przedszkolnym są z natury egocentryczne. Wierzą, że świat kręci się wokół nich. Ich „magiczne myślenie” może sprawić, że uwierzą, że tak jest w jakiś sposób spowodował śmierć lub może sprowadzić zmarłego z powrotem. Ich reakcje żałobne są zwykle intensywne, ale krótkie i często doświadczane w określonych momentach, takich jak zaginięcie taty przed snem, kiedy je tulił w łóżku. Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym uczą się powtarzania, będą wielokrotnie pytać o śmierć. Oni też uczą się przez zabawę, a ich główna praca przy żałobie będzie realizowana raczej poprzez zabawę niż mówienie. Często pogrążone w żałobie przedszkolaki cofają się do wcześniejszych zachowań.

używaj prostych, uczciwych odpowiedzi

przygotuj się na udzielenie odpowiedzi na te same pytania i dalej

włącz dziecko do rytuałów związanych ze śmiercią

wspieraj dziecko w jego zabawie

pozwól na złość i fizyczną ekspresję

utrzymuj spójną strukturę i procedury

pozwól dziecku przez chwilę zachowywać się młodziej

przytrzymaj i pielęgnuj dziecko, dając mu dużo fizyczna uwaga

zachęcaj do zabawy i radosnych chwil i pozwól im na to

miej przebrania i inne rekwizyty, które ułatwiają ekspresja podczas zabawy

zajmuj się problemami żałoby w grupie bez skupianie się na pogrążonym w żałobie dziecku, jak czytanie historia lub użycie lalki persona

modeluj, dzieląc się osobistymi anegdotami jako właściwy

uczniów szkoły podstawowej

Uczniowie szkół podstawowych są konkretnymi myślicielami, którzy zaczynają rozwijać logiczne wzorce myślenia wraz ze zwiększoną zdolnością językową i poznawczą. Po śmierci zaczynają kwestionować swoje życie, czy będzie takie samo i skąd wiadomo, że osoba naprawdę nie żyje. Ich pytania i zabawa nie są niczym niezwykłym być obrazowym i krwawym, okazującym lęk przed uszkodzeniem ciała i okaleczeniem. Chociaż ich dyskusje i zabawa mogą być niepokojące dla nauczycieli i rodziców, ważne jest, aby udzielać im prostych i uczciwych odpowiedzi na pytania. Wszechogarniająca troska o ciało i to, co się z nim dzieje, może wywołać chęć bycia z osobą zmarłą. Na przykład nierzadko zdarza się, że dzieci mówią rzeczy w rodzaju: „Chciałbym umrzeć abym mógł być z tatą ”. Takie stwierdzenia nie muszą oznaczać, że dziecko ma myśli samobójcze lub naprawdę chce umrzeć; raczej są to najczęściej przejawy głębokiej tęsknoty za zmarłym. Jednak zawsze gdy dziecko mówi o chęci śmierci, należy to traktować poważnie i zgłębiać się w to. Rozpoznanie, czy dziecko jest wyrażeniem normalnego, powszechnego pragnienia przebywania z utraconą ukochaną osobą lub naprawdę naraża ją na niebezpieczeństwo własne życie może być trudne. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast poproś o profesjonalną interwencję. Chociaż dzieci w wieku od sześciu do dwunastu lat chcą widzieć śmierć jako odwracalną, zaczynają też to rozumieć to jest ostateczne. Ponieważ zaczynają rozumieć trwałość śmierci, mogą zacząć to rozumieć martwić się śmiercią własną i innych osób. Często postrzegają śmierć jako karę za coś, co robią i dlatego często kojarzyli poczucie winy ze śmiercią. Mogą pomyśleć: „Gdybym tylko był lepszy córka lub syn, może moja mama jeszcze by żyła ”. Zaczynają być bardziej świadomi społecznie, i spójrz na innych, aby zobaczyć, czy zachowują się lub reagują poprawnie. Rodzina nadal jest głównym zabezpieczeniem i wsparcie, ale ich rola w rodzinie uległa zmianie i muszą dowiedzieć się, jaka jest ich nowa rola. Ponieważ szkoła jest integralną częścią życia ucznia, a oczekiwania akademickie tak zwiększając się, możesz zauważyć, że pogrążeni w żałobie uczniowie mają trudności z uczęszczaniem, koncentracją i zapamiętywaniem co zostało powiedziane i wykonując zadania. Są to normalne reakcje żalu i należy się ich spodziewać i zaplanowane. Uczniowie mogą również wydawać się wycofani lub przygnębieni. Wielu pogrążonych w żałobie uczniów ma trudności z zasypianiem, chodzenie w nocy, lęki nocne lub budzenie się bardzo wcześnie. Nauczyciele mogą zauważyć, że ci uczniowie przychodzą do szkoły zmęczeni.

odpowiadaj na pytania tak jasno i dokładnie, jak możliwy

zapewnij zajęcia plastyczne, dziennikarskie, muzyczne i taneczne

znajdź czas na fizyczne wyjścia, sport, gry, spacery itp.

pomóż uczniowi z akademickim nakładem pracy

zachęć ucznia do zrobienia sobie przerwy trochę czasu w samotności

pozwól na wyrażanie uczuć i emocji

utrzymuj rutynę i strukturę, ale pozwalaj elastyczność

daj uczniom możliwość wyboru, kiedy tylko jest to możliwe

pokaż uczniowi, że Ci zależy i myślisz o niej

przydziel uczniowi znajomego, z którym będzie mógł pracować jej

stwórz „bezpieczną przestrzeń”, do której może się udać uczeń kiedy był potrzebny

uczniów szkoły średniej

Nastolatkowie przeżywają w najlepszych warunkach wiele zamieszania z powodu fizycznych i hormonalnych zmian w ich ciałach. Uczniowie w żałobie muszą poradzić sobie z dodatkowym stresem jakim jest proces żałoby. Ze względu na wiele zmian fizycznych, osoby przed okresem dojrzewania mają zwykle różne objawy fizyczne, takie jak bóle głowy, problemy żołądkowe, zaburzenia snu i zmiany w jedzeniu wzory. Na ogół doświadczają szeregu reakcji emocjonalnych. Ponadto mogą zacząć otrzymywać swoje podstawowe wsparcie ze strony przyjaciół, a nie rodziny, jak w przeszłości. Normalny proces odchodzenia od rodzina w stosunku do przyjaciół o wsparcie zmienia się, gdy dotyka ich śmierć. Bardzo chcą być tacy jak rówieśników i nie traktować inaczej tylko z powodu śmierci w rodzinie. Często stają się nie wiedzą, jak i od kogo mogą uzyskać wsparcie. Chociaż uczniowie w wieku przedszkolnym są znacznie bardziej werbalni i poznawczo przetwarzają informacje na wyższym poziomie, fizyczne placówki są nadal bardzo ważne dla ucznia w wieku przedszkolnym. Rozumieją, że śmierć jest ostateczna i nieunikniony. Może to wywołać poczucie bezradności i beznadziejności, a także może zwiększyć ryzyko zachowania. Ci uczniowie są skłonni do okazywania obaw o tych, którzy przeżyli i co przyniesie ich przyszłość.

spodziewaj się i akceptuj wahania nastroju

zapewnij wspierające środowisko, w którym uczeń może udostępniać w razie potrzeby

przewiduj zwiększone fizyczne obawy w tym choroby i bóle ciała i bóle

pozwól uczniowi wybrać z kim i jak otrzymuje wsparcie

zachęcaj do udziału w grupie wsparcia

zapewnij elastyczność w wykonywaniu zadań szkolnych

Podsumowanie

Żałoba to bardzo trudny czas dla dziecka bez względu na wiek. Starajmy się wspierać je najlepiej jak potrafimy. Jeśli zajdzie potrzeba należy skorzystać z usługi specjalisty. Nauczycielom z kolei proponujemy szkolenia związane z tą tematyką aby móc stawić czoła trudnej sytuacji w klasie. W naszej ofercie znajdują się szkolenia związane z żałobą
w szkole. 

Leave a Comment