O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz coraz większą popularność specjalistów z dziedziny dietetyki. Zadaniem studiów jest kształcenie z zakresu żywienia w różnych warunkach środowiskowych i rozwój umiejętności planowania żywienia zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence based medicine).

Adresaci

Pracownicy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;

Pracownicy zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów cateringowych;

Pracownicy szpitali, sanatoriów i Domów Opieki Zdrowotnej;

Pracownicy szkolnictwa, w tym nauczyciele oraz dyrekcja szkół i przedszkoli;

Pracownicy placówek doradztwa żywieniowo – dietetycznego;

Pracownicy organizacji konsumenckich;

Kreatorzy menu w restauracjach ze zdrowym żywieniem;

Pracownicy stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;

Pracownicy oddziału lub poradni leczenia uzależnień;

Przedstawiciele handlowi w firmach związanych z żywnością, żywieniem zbiorowym i usługami cateringowymi;

Organizatorzy imprez dla dzieci i dorosłych z uwzględnieniem zdrowego jedzenia  i rozpowszechnianiem zdrowych nawyków żywieniowych;

Centra Zdrowia i Urody, Wellness i SPA;

Wykładowcy, szkoleniowcy, trenerzy z zakresu zdrowego żywienia;

Doradcy, sprzedawcy w sklepach z żywnością ekologiczną, i preparatami specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

Właściciele i pracownicy sklepów z żywnością wysokiej, jakości;

Ośrodki zajmujące się wykrywaniem i leczeniem alergii;

Stowarzyszenia zajmujące się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;

Centra terapii zaburzeń neurorozwojowych [zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespoły nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)]

Czego się nauczysz?

osiągniesz wiedzę z zakresu podstaw dietetyki ogólnej, umiejętności organizacji pracy zakładów żywienia zbiorowego i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.

Czas trwania

3 semestry

Termin rozpoczęcia

Marzec 2021

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% przy dwóch wybranych kierunkach jednocześnie

Opłaty i Faktury

Całość 3000 zł

Semestr 1500 zł

6 rat po 500 zł lub 12 rat po 250 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata@lingwista.lublin.pl lub pod numerem tel: 512 085 200

Opłata wpisowa

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w pierwszym terminie (nabór letni) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł do 25 września 2020 r.

2. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w pierwszym terminie (nabór letni):
a) do 30 czerwca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
b) od 01 do 31 lipca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł,
c) od 01 sierpnia 2020 r. opłata wpisowego wynosi – 200,00 zł.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w drugim terminie (nabór zimowy) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł do 25 lutego 2021 r.

4. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w drugim terminie (nabór zimowy):
a) do 31 grudnia 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
b) od 01 do 31 stycznia 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 100,00 zł,
c) od 01 lutego 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 200,00 zł. 

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy POBIERZ

Rodo POBIERZ

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

2 zdjęcia (35 x 45 mm)

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

Wpłat należy dokonywać : BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata@lingwista.lublin.pl

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin