Online

Depresja u dzieci i młodzieży

130 zł
 • 25.10.2021

Przedmiotem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy, niezbędnej nauczycielom, dotyczącej pracy z uczniami z zaburzeniami nastroju oraz wskazanie konkretnych sposobów pomocy dzieciom i młodzieży.

Cele kursu

 • zapoznanie z kryteriami diagnostycznymi służącymi rozpoznawaniu zaburzeń nastroju
 • poznanie sposobów pomocy dzieciom i młodzieży borykającym się z problemami depresyjnymi

Program kursu

 1.  Przyczyny depresji.
 2. Objawy depresji u dzieci, nastolatków i dorosłych.
 3. Maski depresji.
 4. Komunikacja z dzieckiem i nastolatkiem oraz rodzicem ucznia cierpiącego na depresję.
 5. Zadania i obowiązki nauczycieli pracujących z uczniem chorującym na depresję.
 6. Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia nastroju.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Teams. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).