STACJONARNIE

Jak uczyć uczenia się?

157 zł
 • 28.10.2021
Przedmiotem kursu jest poznanie aktualnych badań na temat mechanizmów uczenia się oraz metod i form pracy z uczniami.

Cele kursu

 • aktualizacja wiedzy z dziedziny neurodydaktyki
 • poznanie wybranych skutecznych metod organizacji czasu
 • poznanie wybranych skutecznych technik pamięciowych

Program kursu

 1. Organizacja czasu i przestrzeni do nauki.
 2. Pułapki uczenia się.
 3. Trudne emocje związane z uczeniem się.
 4. Wybrane techniki pamięciowe.
 5. Motywacja i koncentracja podczas nauki.
 6. Wybrane techniki utrwalania wiedzy.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (od 16:00-19:00)

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

157 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego skanem
167 zł  cena w przypadku zaświadczenia wysłanego pocztą

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).