PODYPLOMOWE/ Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty

Zapisz się

 

 

 

Adresaci

 • absolwenci studiów magisterskich i licencjackich
 • studia kierowane są do osób pełniących oraz zamierzających ubiegać się o sprawowanie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych

Program studiów

 • Szkoła w strukturze systemu edukacji
 • Prawo w oświacie
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Projektowanie programu szkoły
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Kreowanie wizerunku menedżera
 • Unijne programy wspierania oświaty
 • Komputerowe wspomaganie dydaktyki
 • Nowoczesne technologie w zarządzaniu oświatą
 • Kierowanie zmianą w edukacji
 • Etyka menedżera
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością
 • Praktyka

Cele studiów

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy uczelni (po wypelnieniu formularza na stronie: https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx, prosimy o wydrukowanie i załączenie go do dokumentów rekrutacyjnych)
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

208 godzin dydaktycznych (w tym 16 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się