PODYPLOMOWE/ Logopedia z logorytmiką etap II

Zapisz się

Adresaci

Absolwenci studiów podyplomowych kierunku Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką zorganizowanych przez S. P. Oświata Lingwista lub Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Program studiów

 • Fonologia i fonetyka języka polskiego
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza 
 • Wczesna opieka logopedyczna
 • Zaburzenia płynności mówienia - jąkanie, giełkot
 • Neurologopedia
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii 
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Terapia zaburzen emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy
 • Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
 • Oligofrenologopedia
 • Surdologopedia
 • Komputer w pracy logopedy
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
 • Praktyka logopedyczna

Cele studiów

Studia dają pełne uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy, nie tylko w szkolnictwie, ale również:

 • w placówkach służby zdrowia (poradnie logopedyczne),
 • w domach pomocy społęcznej i w sanatoriach.

Absolwent posiada uprawnienia do prowadzenia prywatnej praktyki logopedycznej.

Tryb nauki 

Dwa semestry, zjazdy co 2 tygodnie w soboty i niedziele

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

304 godziny dydaktyczne (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się