PODYPLOMOWE/ Logopedia z logorytmiką etap II

Zapisz się

Adresaci

Absolwenci studiów podyplomowych kierunku Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką zorganizowanych przez S. P. Oświata Lingwista.

 

Program studiów

 • Fonologia i fonetyka języka polskiego
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza 
 • Wczesna opieka logopedyczna
 • Zaburzenia płynności mówienia - jakanie, giełkot
 • Neurologopedia
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii 
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Terapia zaburzen emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwiju mowy
 • Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
 • Oligofrenologopedia
 • Surdologopedia
 • Komputer w pracy logopedy
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
 • Praktyka logopedyczna

Cele studiów

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy m. in. w:

 • w szkolnictwie (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
 • w placówkach służby zdrowia (poradnie logopedyczne)
 • w domach pomocy społecznej i w sanatoriach.
 • Możesz otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną!

Tryb nauki 

Dwa semestry, zjazdy co 2 tygodnie w soboty i niedziele

Termin rozpoczęcia

Październik  2017 r.

Zapisz się