PODYPLOMOWE/ Informatyka dla nauczycieli

Zapisz się

Adresaci

Adresatem studiów są nauczyciele oraz osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne pragnące zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu – Informatyka. 

Program studiów

 • Wprowadzenie do informatyki

 • Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne

 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe

 • Algorytmika i programowanie

 • Technologie internetowe

 • Społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki

 • Dydaktyka przedmiotu

 • Grafika komputerowa i multimedia

 • Praktyka pedagogiczna

Cele studiów

Zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkól oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu - Informatyki.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : kwestionariusz
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych z którego wynikają upawnienia pedagogiczne lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest z dokonaniem opłaty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  *Jedyną opłatę, którą Państwo uiszczają to 200 zł na konto S.P. Oświata-Lingwista. Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

260 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się