PODYPLOMOWE/ Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z rytmiką

Zapisz się

Adresaci

Nauczyciele i absolwenci studiów magisterskich i licencjackich posiadający uprawnienia pedagogiczne pragnący zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rytmiki.

Wymagania: Kandydat umie grać na instrumencie melodycznym, potrafi prawidłowo intonować melodię, posiada poczucie rytmu.
 

Program studiów

 • Anatomia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Teoria i metodyka rytmiki
 • Emisja głosu
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego
 • Metody badania i oceny postawy ciała
 • Charakterystyka wad postawy ciała i zasady postępowania korekcyjnego
 • Metodyka gimnastyki korekcyjnej
 • Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce wad postawy
 • Żywienie i odnowa biologiczna
 • Rytmika w edukacji i terapii
 • Taneczno-muzyczne formy ruchowe z elementami choreografii
 • Praktyka specjalizacyjna z rytmiki
 • Praktyka specjalizacyjna z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Cele studiów

 • zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z rytmiki

Patronat

Studia organizujemy we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Z tej jednostki nasi studenci po zrealizowaniu programu studiów i obronie pracy podyplomowej z wynikiem pozytywnym otrzymują Dyplom ukończenia studiów podyplomowych nadający kwalifikacje.

Tryb nauki i czas trwania

Trzy semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • zaświadczenie o zdolności do studiowania na kierunku Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna z rytmiką od lekarza medycyny pracy
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW
 • zapis na studia równoznaczny jest z dokonaniem opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Liczba godzin

471 godzin dydaktycznych (w tym 120 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się