STUDIA PODYPLOMOWE w Lublinie - Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Zapisz się

Adresaci

Czynni nauczyciele legitymujący się wykształceniem wyższym zawodowym lub magisterskim, mający przygotowanie pedagogiczne oraz absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mający uprawnienia pedagogiczne.

 

Program studiów

 • Podstawy techniki
 • Zagadnienia pedagogiki i psychologii
 • Edukacja ekologiczna
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Rysunek techniczny z elementami  komputerowego wspomagania projektowania
 • Podstawy użytkowania komputerów
 • Żywienie człowieka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Oprogramowanie komputerowe w nauczaniu techniki
 • Dydaktyka techniki
 • Materiałoznawstwo i obróbka materiałów
 • Włókiennictwo i papieroplastyka
 • Podstawy robotyki i mechatroniki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Praktyka pedagogiczna

 

Cele studiów

Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z zagadnieniami związanymi z techniką, komunikacją, elektrotechniką, elektroniką, robotyką, mechatroniką materiałoznawstwem, a także dydaktyką techniki, a więc zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Technika" w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : kwestionariusz
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

345 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2017 roku

Zapisz się