PODYPLOMOWE/ Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Zapisz się

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób z przygotowaniem pedagogicznym prowadzących lub zamierzających prowadzić edukację dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

 

Program studiów

 • Podstawy psychologiczno-pedagogiczne
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Edukacja przedszkolna
 • Profilaktyka i organizacja pomocy psych.-ped. w przedszkolu i w szkole
 • Metodyka nauczania wczesnoszkolnego
 • Edukacja polonistyczna
 • Edukacja przyrodnicza
 • Edukacja matematyczna
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
 • Edukacja muzyczna
 • Edukacja przez sztukę i edukacja plastyczna
 • Metody aktywizujące w edukacji dzieci w przedszkolu i w kl. I-III
 • Filozofowanie z dziećmi
 • Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

Cele studiów

Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym.

Tryb nauki i czas trwania

Trzy semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy uczelni (po wypełnieniu formularza na stronie: https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 • prosimy o wydrukowanie i załączenie go do dokumentów rekrutacyjnych)
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

472 godzin dydaktycznych (w tym 120 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2017 roku

Zapisz się