Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzice uczniów

Program kursu

  • terminologia i klasyfikacja
  • przyczyny i patomechanizmy powstawania zaburzeń nerwicowych
  • formy i symptomy zaburzeń nerwicowych charakterystyczne dla dzieci i młodzieży
  • fobie szkolne, przyczyny i rodzaje lęków szkolnych

Cele kursu

nabycie wiedzy i umejętności z zakresu rozpoznania oraz radzenia sobie z zaburzeniami nerwicowymi u dzieci i młodzieży

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

60*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się