Współpraca z rodzicami. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami.

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych

Program kursu

  • ustalenie celów współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami oraz przeszkody w ich osiąganiu
  • potrzeby rodziców i nauczycieli we wzajemnych kontaktach i wynikające  z nich oczekiwania
  • typy trudnych zachowań rodziców i związane z tym sposoby pracy
  • poradnictwo dla rodziców - jak motywować do szukania specjalistycznej pomocy dla dziecka lub całej rodziny

Cele kursu

poszerzenie zakresu i metod skutecznej współpracy z rodzicami

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwają zapisy

Zapisz się