Warsztaty antystresowe

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby narażone na sytuacje stresogenne

Program kursu

  • Stres - uwarunkowania i możliwości zapobiegania
  • Wybrane elementy treningu antystresowego
  • Metody niwelacji stresu
  • Obraz siebie jako główny czynnik samooceny i stresu

Cele kursu

  • zdobycie wiedzy na temat rodzajów stresu i jego negatywnych konsekwencji
  • nauka pracy z własnym ciałem i umysłem w warunkach stresu
  • zwiększenie umiejętności rozpoznawania stresu, identyfikowania stresujących sytuacji oraz metod przeciwdziałania
  • nauka wywierania wpływu na stres poprzez ćwiczenia fizyczne
  • wykorzystanie stresu pozytywnego do rozwoju i kreatywności

Liczba godzin

4 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

60 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się