Trening twórczości i kreatywności

Zapisz się

Adresaci

wszystkie osoby zainteresowane treningiem twórczości i kreatywności, nauczyciele, wychowawcy, trenerzy, pedagodzy, studenci, pracownicy firm

 

Program kursu

  • podstawowe pojęcia twórczego myślenia
  • yślenie twórcze, a operacje intelektualne
  • przeszkody i bariery procesu twórczego, czyli jak zabija się kreatywność innych i swoją własną
  • ćwiczenia operacji twórczych

Cele kursu

  • rozwijanie zdolności poszukiwania nowatorskich i niekonwencjonalnych rozwiązań w sytuacjach typowych i nietypowych
  • wzbudzenie motywacji twórczej i osobistej kreatywności

Liczba godzin

4 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

60 zł*

zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się