Techniki efektywnego i szybkiego uczenia się

Zapisz się

Adresaci

wszystkie osoby zainteresowane poznaniem i poszerzeniem możliwości pamięci pomocnych podczas nauki, w pracy, w codziennym życiu, szczególnie dla nauczycieli, studentów, uczniów

Program kursu

  • wiadomości teoretyczne z zakresu działania pamięci, jej rodzajów, sposobów zapamiętywania informacji przez mózg człowieka
  • co, kiedy i w jaki sposób zapamiętać, aby nie zapominać (mnemotechniki)
  • krótkie wprowadzenie do map myśli, jako jednej z mnemotechnik
  • rola muzyki klasycznej w zapamiętywaniu i uczeniu się.
  • ćwiczenia pomagające usprawnić pamięć
  • rozwijanie twórczości i kreatywności

Cele kursu

  • nabycie podstawowych, dających się praktycznie zastosować wiadomości z zakresu teorii pamięci i jej funkcjonowania
  • poznanie technik szybkiego uczenia się

Liczba godzin

4 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

60 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się