Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi

Zapisz się

Adresaci

obecni i przyszli nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych

 

Program kursu

  • cechy ucznia a efektywność procesu uczenia się  (inteligencja, zdolności, zainteresowania, nastawienia, samoocena, poziom aspiracji, motywacja)
  • wielowymiarowa koncepcja rozwoju zdolności Tanenbauna
  • osobowość transgresyjna a rozwój zainteresowań
  • jak motywować uczniów do rozwoju zdolności i zainteresowań?
  • techniki rozwijania zainteresowań

Cele kursu

  • zapoznanie słuchaczy z prawami rządzącymi procesem diagnozowania i rozwijania zainteresowań, czynnikami determinującymi efektywność procesu rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi
  • nabycie umiejętności dokonania analizy programu nauczania danego przedmiotu pod kątem celów struktury materiałów nauczania i wymagań programowych wobec uczniów zdolnych

Liczba godzin

2 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

30 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się