Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, pracownicy oświatowi

 

Program kursu

  • podstawy teoretyczne zachowań agresywnych oraz podatności na uzależnienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  • sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania agresywnym postawom uczniów

Cele kursu

zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki agresji, przemocy i uzależnień w szkole, przydatnych w codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się