Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

Zapisz się

Adresaci

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy,  psycholodzy, wychowawcy w świetlicach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Program kursu

  • rodzaje dysfunkcji
  • konsekwencje dysfunkcji dla dorosłych członków rodziny oraz dzieci
  • funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci z rodzin z problemem uzależnień
  • praca z rodziną dysfunkcyjną i zmarginalizowaną
  • przemoc w rodzinie i jej konsekwencje.

Cele kursu

pogłębienie wiedzy na temat procesów zachodzących w rodzinach dysfunkcyjnych oraz rozwinięcie umiejętności pracy indywidualnej z dziećmi z takich rodzin

Liczba godzin

5 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

50 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwają zapisy

Zapisz się